Delo v Nemčiji-Gradbena dejavnost

Opravljanje Dela V Nemčiji - Gradbena Dejavnost

V kolikor imate lastno gradbeno podjetje, ste gotovo že razmišljali, da bi svojo dejavnost razširili na nemški trg. V kolikor želite svoja razmišljanja dejansko udejanjiti, boste v nadaljevanju našli informacije, kako poslovanje uskladiti z nemško zakonodajo.

 

Pridobitev potrdila o oprostitvi plačila gradbenega davka

 

Ob izvajanju gradbenih storitev v Nemčiji je naročnik storitve dolžan obračunati in plačati gradbeni davek.  Ta znaša 15%.

 

V izogib plačilu gradbenega davka, je potrebno pridobiti potrdilo o oprostitvi gradbenega davka.  Potrdilo velja za določeno časovno obdobje, ki je navedeno v pogodbi z naročnikom. Potrdilo se lahko podaljša z novo pogodbo ali aneksom.

 

Pomembno je, da je potrdilo veljavno na dan, ko prejmete plačilo iz strani naročnika.

 

Potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega davka morajo pridobiti tudi vaši podizvajalci.

 

 

Ne spreglejte!

 

Omenjene dokumente lahko pripravite sami, v le nekaj minutah, s pomočjo e-obrazcev:

 
Vloga za potrdilo o izvzetju plačila gradbenega davka v skladu s členom 48b EStG (Antrag auf die Freistellungsbescheinigung gemäß §48b EStG)
Vloga za potrdilo o izvzetju plačila gradbenega davka v skladu s členom 48b EStG (Antrag auf die Freistellungsbescheinigung gemäß §48b EStG)

 

Registracija za namene DDV

 

Registracija za namene DDV je obvezna ko:

 • opravljate storitve za fizične osebe, ali
 • opravljate storitve za pravno osebo IN pri tem najemate podizvajalce.

Registracija za namene DDV je obvezna TUDI za:

 • dobavo blaga v konsignacijsko skladišče v Nemčiji
 • prekoračitev meje 100.000 € v koledarskem letu pri prodaji na daljavo fizičnim osebam
 • prevoz oseb po nemškem ozemlju
 • uvoz blaga iz tretjih držav
 • organizacijo dogodkov in kongresov

 

Prijava delavcev pri Zveznem finančnem uradu

 

Vsakega delavca, ki bo za vas opravljal delo morate prijaviti od prvega dne opravljanja dela. Prijaviti je potrebno vsako posamezno delovišče. Prijave se opravi na portalu ZOLL.

 

Pridobitev vizumov za državljane tretjih držav

 

Za pridobitev delavcev vizumov za delavce iz tretjih držav , morate vsaj 25% letnega prometa ustvariti v Sloveniji.

 

Sklad Soka-Bau

 

Ko opravljajo delo na nepremičninah v Nemčiji in tja na delo napotujete svoje delavce, se morajo pred začetkom opravljanja dela registrirati pri skladu Soka-Bau.

 

Ob prijavi morate sočasno voditi korespondenco s skladom Soka-Bau in mu mesečno oddajati mesečne obračune plač in v sklad plačevati prispevke za dopust delavcev. 

 

Ne spreglejte!

 

Omenjene dokumente lahko pripravite sami, v le nekaj minutah, s pomočjo e-obrazcev:

 
Vloga za oprostitev plačila prispevka Soka-Bau
Vloga za oprostitev plačila prispevka Soka-Bau

 

Nemška zakonodaja zahteva obračunavanje delavčevih ur po predpisani minimalni urni postavki, ki je za posamezno vrsto dela v Nemčiji določena. Na bruto znesek delavčevih ur opravljenih v Nemčiji je potrebno za sklad Soka-Bau prišteti še 15,10-odstotka od bruto ur.

 

Obračunavanje nemške dohodnine

 

Nemško dohodnino morate obračunati za delavce, ki z delom v Nemčiji presežejo 183 dni v zaporednem obdobju 12 mesecev. Ko posamezen delavec preseže ta pogoj, mu morate nemško dohodnino obračunati tudi za vseh teh 183 dni nazaj, ter zahtevate vračilo slovenske dohodnine.

V primeru obračunavanja nemške dohodnine je potrebno pridobiti nemško davčno številko za vsakega posameznega delavca. Nemško davčno številko delavec pridobi ob prijavi na občini, kjer imajo začasni naslov prebivališča.

 

Prijava obrtne dejavnosti v Nemčiji

 

Obrtno dejavnost v Nemčiji prijavite tako, da:

 1. 1. na Obrtni Zbornici Slovenije pridobite Evropsko potrdilo,
 2. 2. prijavite svojo dejavnost na nemški obrtni zbornici.

Prijavo na nemški obrtni zbornici opravite v mestu, kjer izvajate prvi projekt. Prijava obrtne dejavnosti velja za eno leto.

 

Ne spreglejte!

 

Omenjene dokumente lahko pripravite sami, v le nekaj minutah, s pomočjo e-obrazcev:

 

 

Dokazilo o usposobljenosti za izvajanje gradbenih del
Dokazilo o usposobljenosti za izvajanje gradbenih del

Nastanek poslovne enote v Nemčiji

 

Poslovno enoto v Nemčiji lahko ustanovite:

 • če na istem delovišču delujete več kot 12 mesecev,
 • na naslovu v Nemčiji, kjer deluje vodstvo podjetja,
 • če podjetje odpre podružnico.