Kako pridobiti nemško davčno številko?

Kako pridobiti nemško davčno številko?

Kdaj je potrebno pridobiti nemško davčno številko?

 

Registracijo za namene DDV-ja morate v Nemčiji opraviti če:

  • skladiščite blago v Nemčiji in ga prodajate nemškim kupcem,
  • imate blago na konsignacijski zalogi pri nemškem partnerju in ga prodajate nemškim kupcem,
  • prodajate blago kot tuje podjetje preko spletne trgovine Amazon in uporabljate opcijo FBA (Amazon Fulfilment Service); blago se pošilja nemškim kupcem iz Amazon skladišča v Nemčiji,
  • kupujete in prodajate blago v Nemčiji, ne da bi blago fizično zapustilo območje Nemčije,
  • uvažate blago iz tretjih držav in ga prodajate v Nemčiji,
  • pridobite blago iz druge države EU in ga prodajate v Nemčiji,
  • organizirate dogodke, konference, razstave ali izobraževalne dogodke v Nemčiji,
  • prodajate blago na daljavo (spletne trgovine, prodajni katalogi, telefonska ali televizijska prodaja) strankam v Nemčiji in presežete letni prag 100.000 EUR (npr. prodaja nemškim strankam preko Amazona kot angleško podjetje),
  • niste registrirani za namene DDV v Nemčiji vendar prejmete storitve v Nemčiji za katere velja sistem »Reverse charge«,
  • dobavite blago za lastne namene v skladišče v Nemčiji (Self – supply)

 

Za pridobitev nemške davčne številke je potrebno priložiti:

 

za posamezna podjetja za kapitalske družbe za partnerske družbe
vprašalnik za davčno registracijo
dodatnim vprašalnikom (DE/SLO)
Potrdilo o davčni rezidentnosti
obojestranska kopija registracije podjetja
vprašalnik za davčno registracijo
dodatnim vprašalnikom (DE/SLO)
Potrdilo o davčni rezidentnosti
kopija izpiska tujega trgovinskega registra
vprašalnik za davčno registracijo
dodatnim vprašalnikom (DE/SLO)
Potrdilo o davčni rezidentnosti
kopija izpiska tujega trgovinskega registra

Registracija podjetnikov s sedežem v Republiki Sloveniji (ki niso lastniki gradbenih podjetij)

 

Če je podjetnik s sedežem v Republiki  Sloveniji dejaven v Nemčiji in je zato predmet splošnega davčnega sistema v Nemčiji, je potrebno to dejavnost neformalno prijaviti pri davčnem uradu (lahko tudi preko e-poštnega naslova: poststelle.fa-oranienburg@fa.brandenburg.de).

 

Nato je treba poslati (po e-pošti) vso potrebno dokumentacijo za davčno registracijo. Po prejemu vse potrebne dokumentacije sledi testiranje registracije prometnega davka in po potrebi posredovanje nemške davčne številke.

 

Za identifikacijsko številko za prometni davek (§ 27a Zakona o prometnem davku) lahko podjetnik zaprosi pisno. Vlogo je potrebno poslati Zveznemu osrednjemu uradu za davke ali davčnemu uradu.