Dodatne Pravice, Ki Pripadajo Delavcu Napotenemu Na Delo V Nemčijo

Dodatne Pravice, Ki Pripadajo Delavcu Napotenemu Na Delo V Nemčijo

V času napotitve v delavca v drugo državo znotraj EU, veljajo za delavca delovni pogoji države gostiteljice oz. tisti pogoji, ki so zanj ugodnejši.

 

Delovni pogoji države gostiteljice veljajo za pravice v zvezi z:

  • minimalno plačo (plača ne sme biti nižja od minimalne plače države gostiteljice oziroma plače, ki jo za vaš sektor zaposlitve določajo kolektivne pogodbe (če veljajo v državi gostiteljici);
  • najdaljšim delovnim časom in najkrajšim časom počitka;
  • zdravjem in varnostjo pri delu;
  • najemanjem delavcev prek agencij za začasno zaposlovanje;
  • zaposlovanjem nosečnic in mladih;
  • enakim obravnavanjem moških in žensk in preprečevanjem diskriminacije.

Trenutno Slovenija še nima usklajene zakonodaje z Evropsko direktivo kar se tiče plačevanja stroškov. Tako je trenutno še prepovedano plačevati napotenim delavcem nastanitev, čeprav mora podjetje napotenemu delavcu plačati namestitev glede na odločitev Evropsko direktivo.